Saker vi har løst

Samboer uten arverett

Mannen hadde vært samboer i flere år da samboeren døde. De eide halve boligen hver, og en del innbo og løsøre var felles. Mannen hadde ingen arverett.

Les mer »
Hytte med råteskader

Hytta var noen tiår gammel. Det var opplyst om en gammel vannlekkasje, som skulle være utbedret. Men på overtakelsen ble det oppdaget omfattende råteskader under hele hytta.

Les mer »
Kaldloft ble våtloft

Få uker etter overtakelsen vinteren 2012 oppdaget kjøper fuktighet i knekottene på begge sider av loftsetasjen. Isolasjonen i taket var fuktig.

Les mer »
Selger fjernet hyller for 340 000 kroner

Boligen var påkostet og hadde en rekke eksklusive og spesialtilpassede møbler. Blant annet var boligen utstyrt med fastmonterte hyller til en verdi av kr 340 000.

Les mer »
22 kvm manglet

På visningen understreket megleren hvor viktig kvadratmeterprisen var for prisantydningen på 2.6 millioner kr. Etter overtakelsen viste det seg at boligen var mer enn 20 kvadratmeter mindre enn det som var opplyst ved salget.

Les mer »
Unik, moderne og storslått

Slik var hytta markedsført. I tillegg var taket feilkonstruert, skiferen som dekket store deler av hyttas overflater løsnet, og røropplegget var ufagmessig.

Les mer »
Leietaker på etterskudd

Leietakeren var på etterskudd med husleien, og flyttet ut frivillig. Men betalingen uteble. Vår kunde, som leide ut leiligheten, ba oss om hjelp.

Les mer »
Drenering og rotter kostet 190 000

Kjøperne overtok eneboligen i Tananger på høsten og merket tiltagende vond lukt i kjelleren. Boligen var fra 1990 og kostet 4,45 millioner.

Les mer »
Hus uten adkomst

Huset hadde ikke lovlig adkomstvei for bil, men dette ble ikke opplyst ved salget. Eneboligen i Bergen ble solgt for kr 2.2 mill.

Les mer »
Hagen kunne bli snuplass - kjøpet hevet

Hvis reguleringsplanen ble realisert, ville eiendommen bli ødelagt. Kjøper hevet avtalen, ble saksøkt av selger, men vant frem i tingretten.

Les mer »
Kjøperne ble syke
Huset fra 1977 hadde gjennomgått en fullstendig rehabilitering. Bare av overflatene, viste det seg. Kun det siste malingstrøket var i orden.
Les mer »
Feil ved el-anlegg i "totalmodernisert" enebolig

Rett etter overtakelsen oppdaget kjøperne at jordfeilbryteren ofte slo inn. De tilkalte elektriker, som blant annet oppdaget at det var brukt feil ledninger flere steder i boligen. Sikringsboksen var tuklet med slik at selv om en sikring...

Les mer »
Solen ble regulert bort

Med advokathjelp fikk huseieren endret kommunens reguleringsplan slik at naboen ikke kunne stjele sollys og utsikt.

Les mer »
Forhandler omregistrerte ikke bilen

Selgeren av bilen fikk problemer da bilbutikken ikke sørget for omregistrering.

Les mer »
Ulovlig innredet underetasje

Ved salget var det opplyst at sokkelleiligheten var godkjent for utleie. Det ble den først 500 000 kr senere. Godkjenning krevde også dispensasjon fra dagens krav til isolasjon, med mer.

Les mer »
Bæringen var borte

Under oppussing oppdaget kjøperne at bærekonstruksjonen var saget over for å få plass til de nye vinduene. Da var det lettere å forstå at vinduer og dører var så vanskelige å rikke.

Les mer »
Undertak var presenning

Hytta fra 1950 ble omfattende renovert i selgers eiertid, i 2004 og 2005. Da ble tre småhytter sammenføyd til én, og det ble lagt nytt tak.

Les mer »
Prisavslag for feil ved eldre bad

Selv om badet var 13 år gammelt, fikk kjøper prisavslag fordi feilen skyldtes ufagmessig håndverk, ikke normal slitasje. Dessuten hadde lekkasjen åpenbart vært der en stund.

Les mer »
Falske resepter

Vår kunde ble frastjålet bank- og førerkort. Ikke lenge etter ble han politianmeldt. HELP hjalp kunden med å få hans navn slettet fra politiets registre

Les mer »
"Pent enderekkehus"

Badet i rekkehuset var pusset opp i 2002, men der ble det oppdaget fuktskader. En utvendig bod var også fuktskadet på grunn av en taklekkasje.

Les mer »