Skal du på ferie i sommer?

Skal du på ferie i sommer?

Det begynner å nærme seg sommeren. Mange har allerede bestilt eller skal bestille ferie. Her finner du enkle råd om hva du bør undersøke før du bestiller, og hva du bør gjøre hvis det du får levert er mangelfullt.

I denne saken tar vi for oss pakkereiser, flyreiser og hotellovernattinger.

Pakkereiser

Begrepet pakkereise omfatter både charterturer og et reisearrangement som inneholder minst to av følgende tre elementer: transport, overnatting/innkvartering eller annen turisttjeneste. Under det siste faller eksempelvis reise med overnatting til sport- eller konsertarrangement. Turen må inkludere overnatting eller vare i mer enn 24 timer. Arrangementet må være tilrettelagt og markedsført/solgt til en samlet totalpris. 

Før du bestiller en pakkereise kan det være lurt å undersøke på nettet eller andre steder for å se hvilke erfaringer andre har med arrangøren.

Har du bestilt en pakkereise og under reisen mener at noe er mangelfullt, kan du klage til selskapet/arrangøren. Er eksempelvis ikke reisen, utsikten eller avstand til stranden som lovet av reisebyrået, kan du ha rett til prisavslag eller et nytt rom. 

Klage

Det første du må gjøre, er å klage til selskapet så fort som mulig og mens du er på feriestedet/arrangementsstedet. Det vil si at du dessverre risikerer å bruke en dag eller to, kanskje mer av ferien/turen på dette. 

Hvis du ikke får svar muntlig, må du klage skriftlig på e-post eller annen måte. Det er viktig å kunne dokumentere klagen i ettertid! Hvis du venter med å klage til du kommer hjem, er det for sent, og du vil da risikere å tape kravet. Pakkereiseoperatøren skal ha mulighet til å rette opp forholdet mens du er på reisen. Venter du med å klage til du er hjemme, fratar du selskapet denne muligheten.

Blir ikke problemene løst på stedet, kan du klage til Pakkereisenemnda når du kommer hjem. Da er det viktig å ha den skriftlige dokumentasjonen på at du forsøkte å klage på ferie-/arrangementsstedet. 

Les mer på pakkereisenemda.no .

Simen G. Kleveland 14 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!