Sitter du på festet tomt? Da bør du lese dette

Sitter du på festet tomt? Da bør du lese dette

Du går kanskje med tanker om å innløse tomta slik at du slipper å bekymre deg for grunneiers fremtidige krav om økning av festeavgiften. I tilfellet går du sikkert også med en tanke om at du ikke ønsker å betale mer enn nødvendig, og da kan en liten innsats nå spare deg for mye penger siden.

Hvordan går du så frem?

Under følger en sjekkliste på 3 punkter. Følg den, så kan du sikre deg mulighet til innløsning på lovens gunstige vilkår.

  1. Sjekk festekontrakten din og finn ut når festetiden begynte å løpe. Har festetiden løpt i 30 år, åpner loven for innløsning.
    a) Fester du boligtomt har du i tillegg innløsningrett hvert annet år heretter (år 32, 34, 36 osv)
    b) Fester du hyttetomt har du i tillegg innløsningsrett hver tiende år heretter (år 40, 50, 60 osv.
    c) Løper kontrakten ut på tid har du også innløsningrett på utløpstidspunktet.
  2. Innløsning på lovens vilkår må kreves skriftlig. Kravet skal sendes grunneier pr. ordinær post.
  3. Krav om innløsning må sendes grunneier senest ett år før innløsningstidspunktet er inne. Eksempel: Du vil innløse et boligfeste med festetid fra 1.1.1970. Første aktuelle innløsningstidspunkt er da 1.1.2016. Det skriftlige kravet om innløsning må da sendes grunneier senest 31.12.2014.

Følger du disse punktene vil du få krav på innløsning etter lovens regler. Det blir da grunneiers jobb å komme med et tilbud til deg. Tilbudet skal være satt enten til 25 ganger oppregulert festeavgift, eller til 40 % av tomtens markedsverdi (fratrukket den verdi du selv har bidratt til). Uavhengig av hvilket alternativ som ligger til grunn for tilbudet, vil det normalt gi en lavere pris enn markedspris.

Husk også at grunneiers tilbud ikke binder deg! Synes du det blir for dyrt, kan du takke nei og fortsette å feste.

Synes du tilbudet kan aksepteres, husk at det som regel er du som fester som må dekke omkostningene ved innløsningen. Omkostningene vil kunne knytte seg oppmåling og matrikulering av tomta, kontrakts- og skjøteutarbeidelse samt tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Husk til sist at tomtefestelovens regler om innløsning er fravikelige i festers favør. Gir din festekontrakt deg bedre vilkår enn det som står over, kan du isteden kreve innløsning på kontraktens vilkår.

Jarran Dolve 7 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!