Første dom om skjeggkre

Første dom om skjeggkre

I november 2016 kom den første tingrettsdommen om skjeggkre. Saken ble ført av advokat Blerande Thaqi i HELP.

I tingretten fikk kjøperen et skjønnsmessig prisavslag på én million kroner. Selgers eierskifteforsikringsselskap har anket dommen, og saken skal opp for lagmannsretten i 2018. 

Godt forlik

I en annen og mer omfattende skjeggkresak forhandlet HELP-advokat Karl Viktor Fessl i desember 2016 frem et forlik på 2.6 millioner for en av våre kunder. Denne saken ble, i likhet med majoriteten av tvister etter boligkjøp, løst utenfor domstolene, takket være godt advokatarbeid. 

I skrivende stund kjenner jeg til 15 pågående saker om skjeggkre som HELPs advokater fører for kunder med boligkjøperforsikring. Antallet er raskt stigende, og et forsiktig anslag tilsier at vi totalt har hatt minst tre ganger så mange saker siden skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013. Bare denne uken kom det tre nye saker der skjeggkre er tema. 

Nærmere om skjeggkre

skjeggkre

Skjeggkre er av skadedyrspesialistene omtalt som vanskelig å bli kvitt selv om profesjonelle skadedyrbekjempere utfører omfattende, tidkrevende og kostbare tiltak. Det finnes foreløpig ingen effektiv utrydningsmetode. 

Skjeggkre kan i følge Folkehelseinstituttet leve i inntil seks år, og kan klare seg i opptil ni måneder uten å ta til seg næring. De spiser både plante- og dyrematerialer, som brødsmuler, mel og matrester, men også papir og tapet. De lever innendørs og er nattaktive. Folkehelseinstituttet har mer informasjon om skjeggkre og bekjempelse av krypene. 

Potensielt store saker

Det er med andre ord usikkert om problemet lar seg eliminere. Skjeggkre er i liten grad skadelig, men det er lett å forstå at bare et lite antall av de formeringsvillige dyrene, som i følge Folkehelseinstituttet kan bli nesten to centimeter lange, kan utgjøre en psykisk belastning. 

Sikkert er det at vi i HELP gjennom 11 år har bygget opp landets største advokatmiljø på boligkjøpers side. Vi har lang erfaring med saker knyttet til skadedyr generelt, og med et stigende antall skjeggkresaker er våre advokater også de mest erfarne på dette området. Vi svarer også gjerne på spørsmål fra andre advokater som støter bort i temaet fra en juridisk synsvinkel. 

Forsikring en fordel

Trolig kan skjeggkre spre seg ved at man ufrivillig får dem med seg hjem i bagasjen. En mulig spredningskilde kan også være importerte byggematerialer.

I tvister etter boligkjøp vil kjøper og selger, som i andre mangelsdiskusjoner, raskt bli uenige om når problemet oppsto. Hvis kjøper har hatt med seg problemet i bagasjen, kan naturlig nok ingen andre bebreides for det. 

I følge Folkehelseinstituttet er skjeggkreenes livssyklus lang. Utvikling fra egg til voksen kan ta opp til tre år. Hvis en boligkjøper etter kort tid avdekker en stor og veletablert bestand, med både eldre og yngre individer, er sannsynligheten derfor stor for at skjeggkreene har vært i boligen i lengre tid. Da blir det vanskelig for selger å hevde at kjøper må ha tatt med seg skadedyrene. 

Uansett kreves så god dokumentasjon av problemet som mulig slik at grunnlaget for et mangelskrav er solid. En erfaren advokat vil vite hva som kreves i den enkelte sak. 

- I en av sakene mine får ikke barna i familien lenger venner på besøk. Foreldrene deres frykter at de skal få skjeggkre hjem til seg, sier advokat Blerande Thaqi. 

Har selger funnet skjeggkre i huset, plikter han å opplyse om dette ved salg. Dette vil høyst sannsynlig påvirke boligens markedsverdi negativt.

Ettersom faktiske utbedringskostnader kan være vanskelig å anslå, om man overhodet kan bli kvitt problemet, vil man som kjøper raskt møte motstand hos eierskifteforsikringsselskapenes advokater. 

Med HELP Boligkjøperforsikring slipper du å frykte advokatregningen knyttet til å dokumentere kravet og føre saken mot selger og hans forsikringsselskap.

Dag Are Børresen 37 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!