Bedre forbrukervern i ny eierseksjonslov

Bedre forbrukervern i ny eierseksjonslov

Forbrukernes rettssikkerhet styrkes i ny eierseksjonslov. Seksjonering vil i fremtiden forutsette at enheten oppfyller krav til lys, rømningsvei, med mer, etter plan- og bygningsretten. Slik er det ikke nå.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la på tampen av 2016 frem forslag til ny eierseksjonslov. En stor endring er innføringen av en ny koblingsregel mellom eierseksjonsloven og plan-og bygningsloven. 

Viktig endring

Etter gjeldende lovverk er det ingen kobling mellom disse lovene. For å få opprettet en boligseksjon i eksisterende bebyggelse må man utelukkende tilfredsstille vilkårene i eierseksjonsloven .
Eierseksjonsloven § 6 krever i korte trekk at boligen: 

  • må være klart avgrenset 
  • ha egen inngang
  • kjøkken, bad og wc

Hva er "tiltak"

Oppdeling av boenheter er definert som et "tiltak" i plan – og bygningsloven og er underlagt reglene i denne, jf. pbl. § 20-1. Hvis man deler opp en større bolig i to eller flere separate boenheter, må man få godkjent søknad etter gjeldende regler i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Først da kan man lovlig bo i de nye delene. 

Ikke lov å bo i

Den eksisterende eierseksjonsloven krever ikke at oppdelingen av boligen er godkjent etter de offentligrettslige reglene i plan- og bygningsloven. Resultatet er at det kan opprettes boligseksjoner som det ikke er lov å bo i, på grunn av lysforhold, takhøyde, med mer. 

Lett å selge

Når boligen er seksjonert, kan den likevel lett selges. Denne fellen i regelverket utgjør en betydelig risiko! Risikoen kan ramme forbrukerne, det vil si kjøpere og selgere av boliger. Fra boligkjøperens ståsted er det å kjøpe en boligseksjon som ikke er godkjent for beboelse selve definisjonen på å kjøpe "katta i sekken". Men både meglere og finansinstitusjoner er utsatt.

Endring til det bedre

Forslaget til ny eierseksjonslov foreslår en viktig endring i reglene om seksjonering: For å få en ny enhet seksjonert, forutsettes det at enheten må være lovlig etablert etter plan- og bygningsloven. Det betyr at den oppfyller kravene til rømningsvei, parkering, lys, med mer. 

Hvis loven blir vedtatt med dette innholdet, bedres forbrukernes rettssikkerhet.

Silje N. Andresen 12 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!