Skal du leie vaskehjelp? Dette bør du huske på

Her er listen over hva du bør tenke gjennom før du skaffer deg vaskehjelp. Ikke minst er det nyttig å vite hvordan du går frem for å klage, om du ikke blir fornøyd med resultatet.

I følge Statens institutt for forbruksforskning (2016) kjøper 11 prosent av nordmenn husvask. 

Innhent pristilbud

Før du bestemmer deg for hvilket firma du skal bruke, er det lurt å innhente flere pristilbud. For å kunne sammenligne tilbudene på best mulig måte, bør du oppgi: 

 • antall kvadratmeter
 • hvor mange etasjer 
 • antall rom

Du bør også spesifisere hva som skal gjøres i boligen, og hvor ofte.

Sjekk at vaskefirmaet er en seriøs aktør

Ved å engasjere noen til å gjøre en fast husvask, gir du et firma tilgang til din private bolig. Det er derfor viktig å undersøke om det firmaet du vurderer er seriøst. For å få greie på dette kan du sjekke opplysningene om firmaet i Brønnøysundregisteret. Det kan også være lurt å gjøre et internettsøk for å se om andre har hatt erfaringer med vaskefirmaet og vurdert dem. 

Sørg for at arbeidet ikke er svart

For å sikre deg mot at arbeidet er svart, er det noen forholdsregler du bør ta.

 • Kontroller at vaskefirmaet er registrert i merverdiavgiftregisteret.
 • Inngå skriftlig kontrakt.
 • Få faktura – det skal fremgå av fakturaen at det fakturerte beløpet inkluderer merverdiavgift.
 • Betal fakturaen via nettbank.

Inngå skriftlig kontrakt

Det er alltid lurt å ha en skriftlig kontrakt. Da står du som forbruker sterkere i en eventuell klagesak. Avtalen bør inneholde de viktigste momentene dere er enige om slik som

 • pris
 • når/hvor ofte skal det vaskes
 • hva som skal vaskes
 • hvordan renholderne skal komme seg inn i boligen

Grunn til å klage?

Om du ikke er fornøyd med resultatet av husvasken, at vaskebyrået har brutt avtalen, eller noe har blitt borte eller skadet, må du sende en skriftlig klage til vaskebyrået, så snart som mulig. Klagen kan sendes via brev eller epost. Du bør sette en svarfrist i klagen, for eksempel på 14 dager. 

Dersom du ikke får svar, eller du ikke oppnår enighet med vaskefirmaet, kan saken  klages inn til Forbrukerrådet .

Rådene vi gir her er generelle, og kan ikke automatisk brukes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat.
Selv om vi ikke kan gi saksbehandling her, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til tipsoss@help.no.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no